POLAND

 

Stanowisko Mitsubishi Electric Group w sprawie środowiska naturalnego

 Idea „Eco Changes” wyraża gotowość Mitsubishi Electric do zaangażowania się w dziedzinie ochrony środowiska. Firma nieustannie dąży do realizacji przesłania „for greener tomorrow” poprzez wprowadzanie najnowszych technologi wspierających środowisko i swój wyjątkowy potencjał w przemyśle produkcyjnym. Dzięki szerokiemu zakresowi oferowanych technologii i rozwiązań dla domów, biur, fabryk, infrastruktury miejskiej a nawet przestrzeni kosmicznej, Mitsubishi Electric wspomaga realizację idei ekologicznego społeczeństwa. Zgodnie ze sloganem firmy„Changes for the Better" odzwierciedlającym nieprzerwalne dążenie do aktywnego poszukiwania i wprowadzania w życie nowych rozwiązań, Eco Changes reprezentuje starania Mitsubishi Electric, by we współpracy z naszymi klientami zmieniać na lepsze globalne środowisko.

Eco Changes dla społeczeństwa

Od satelit, systemów energetycznych wysokiej wydajności i wykorzystania nowych źródeł energii, aż po uzdatnianie wody, oszczędzanie energii w infrastrukturze kolejowej i transporcie samochodowym, Mitsubishi Electric, jako kompleksowy  producent urządzeń elektrycznych i elektroniki, wykorzystuje swoje zdolności  do realizowania idei zrównoważonego społeczeństwa.

 

Eco Changes dla biznesu

Bazując na naszej wiedzy o tym, jak wykorzystywana jest energia przez urządzenia w fabrykach, budynkach i na liniach produkcyjnych naszym celem jest optymalizacja wydajności energii i produktów dla naszych klientów.  Dostarczając rozwiązania pakietowe integrujące sprzęt i systemy, zwiększamy konkurencyjność i umożliwiamy oszczędność energii.

 

 Eco Changes w życiu codziennym

Przyczyniając się do lepszego stylu życia, przy jednoczesnej ochronie środowiska, oferujemy sprzęty gospodarstwa domowego wyposażone w funkcję pokazywania oszczędności energii. Wspieramy też inteligentne budynki, korzystające z energii fotowoltaicznej, pomp ciepła powietrze-woda i innych systemów oszczędności energii. Powyższe działania pozwalają zmienić dom w wygodniejsze, bardziej ekologiczne miejsce.