POLAND

 

Nasza misja

            

Nasza wizja

Ogłoszona w październiku 2007 Wizja Środowiskowa 2021 jest długoterminową wizją Mitsubishi Electric Group dotyczącą zarządzania środowiskowego. Wizja ustala ramy dla realizacji idei zrównoważonej planety i definiuje długoteminowe inicjatywy zapobiegania globalnemu ociepleniu jak też ideę stworzenia społeczeństwa opartego na idei recyklingu.

Dalsze informacje

     
 

Nasze założenia

Myślenie o przyszłości środowiska globalnego i kontynuacja inicjaltywy pro-środowiskowej na całym świecie sprawi, że podejmowane przez nas działania będą bardziej przyjazne dla środowiska, a społeczeństwo bedzia miało większą świadomość ekologiczną. Nasza deklaracja środowiskowa „Eco Changes” musi być realizowana globalnie. Kontynuując wcielanie w życie idei „Eco Changes” na całym świecie, Mitsubishi Electric Group zamierza stać się światowym liderem wśród firm przyjaznych środowisku.

Dalsze informacje

     
 Szósty Program Pro-Środowiskowy  

Nasz plan

Szósty Program Pro-Środowiskowy Mitsubishi Electric, pierwszy od czasu ustanowienia Wizji Środowiskowej 2021 zawiera cele i środki do zapobiegania globalnemu ociepleniu, tworzenia społeczeństwa opartego na idei recyklingu, rozwijania przedsiębiorstw pro-środowiskowych, wspierania świadomości ekologicznej oraz wiele innych..

Dalsze informacje

     
   

Nasz cel

Mitsubishi Electric rozwija fotowoltaiczne systemy wytwarzania energii, pompy ciepła i elementy zasilające, jak też zwiększa ilość wysokowydajnych urządzeń do wytwarzania energii i czystych źródeł energii w sektorze energetycznym.

Dalsze informacje

     

 

Poprzez Eco Changes, Mitsubishi Electric Group zamierza osiągnąć te założenia

Idea „Eco Changes” wyraża zaangażowanie Mitsubishi Electric w ochronę środowiska. Firma nieustannie dąży do realizacji przesłania „for greener tomorrow” poprzez swoje najnowsze technologie wspierające środowisko i wyjątkowy potencjał w przemyśle produkcyjnym Idea „Eco Changes” reprezentuje starania Mitsubishi Electric, by we współpracy z naszymi klientami zmieniać na lepsze globalne środowisko..

Dalsze informacje